Enbuenahora Editorial


Enbuenahora Editorial

Enbuenahora Editorial és un projecte dut a terme per un grup de professionals de les ciències de la salut, de les arts plàstiques, la literatura i la psicologia, entre altres.

Pàgina web: www.enbuenahora.es


Compartir:      

Enbuenahora Editorial


Amb Enbuenahora Editorial s'ha realitzat un projecte integral de disseny de marca, aquest inclou l'elaboració i definició d'una imatge corporativa pròpia i diferenciadora que tingui en compte les particularitats del projecte. També s'ha dissenyat el logotip i diferents grafismes tenint en compte aquesta nova imatge corporativa. Dins del projecte també s'ha desenvolupat la pàgina web acord a les necessitats concretes de l'editorial.
Dins del projecte també s'està col·laborant activament en l'elaboració de diferent material gràfic per a portades de llibres i per a utilització promocional i publicitària com flyers i díptics.