Col·legi el Carme Lleida


Col·legi el Carme Lleida

El Carme Lleida és una escola concertada, cristiana i catalana. Des de fa més de 75 anys, obre cada dia les seves portes per acollir i educar als infants.

Pàgina web: www.elcarmelleida.cat


Compartir:      

Col·legi el Carme Lleida


El projecte ha consistit en la modernització de la presència digital de l'escola per la seva adaptació a les noves formes de comunicació, tecnologies i dispositius de tota mena i mida. S'ha realitzat una nova pàgina web, preparada per a l'Internet actual i parant especial atenció en la seva visibilitat i posicionament als motors de busca. També s'ha donat suport i assessoria en matèria de xarxes socials.