Acicom


Acicom

ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, té com a missió "la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana", la defensa dels drets de la ciutadania i especialment els drets relacionats amb la informació i la comunicació, tals com la llibertat d'expressió.

Pàgina web: www.acicom.org


Compartir:      

Acicom


El treball realitzat per Acicom agrupa una gran varietat de tasques de suport per a la creació de material promocional i de difusió en xarxes socials i web pròpia que s'ha materialitzat en forma de diversos vídeos i imatges. També comprén les tasques d'elaboració i maquetació de butlletins de correu electrònic amb disseny adaptatiu per a múltiples dispositius, addicionalment s'ha realitzat diferents tasques en l'àmbit de gestió de xarxes socials. S'ha realitzat també diferents tasques de manteniment web en Wordpress, creació de contingut per a la pàgina, solució d'errors, i s'ha donat suport en la creació de la nova pàgina web de l'associació.