Acicom

ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, té com a missió "la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana", la defensa dels drets de la ciutadania i especialment els drets relacionats amb la informació i la comunicació, tals com la llibertat d'expressió.

Pàgina web: www.acicom.org


Acicom


El treball realitzat per Acicom agrupa una gran varietat de tasques de suport per a la creació de material promocional i de difusió en xarxes socials i web pròpia, aquest s'ha materialitzat en forma de diversos vídeos i imatges. També comprén les tasques d'elaboració i maquetació d'un butlletí de correu electrònic amb disseny adaptatiu per a múltiples dispositius, addicionalment s'ha realitzat diferents tasques en l'àmbit de gestió de comptes en les diferents xarxes socials. S'han realitzat també diferents tasques de manteniment web en Wordpress, de creació de contingut per a la pàgina, solució d'errors, i s'ha donat suport en la creació de la nova pàgina web de l'associació.